لیست محصولات این تولید کننده PTS

 • ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی میشود.

  0 تومان
  موجود است
 • ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS-۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شود. ایجاد یک سیستم حفاظتی زمی ن یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشد، درغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده که خسارت زیادی به بار خواهد آورد

  0 تومان
  موجود است
 • ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده و خسارت زیادی به بار خواهد آورد.

  0 تومان
  موجود است
 • ترمینال های ارت بر اساس استاندارد BS۷۴۳۰ تولید می شود.این ترمینال ها جهت هم پتانسیل سازی و جلو گیری از اختلاف پتانسیل بین هادی های الکتریکی نزدیک بهم استفاده می شوند.ایجاد یک سیستم حفاظتی زمین یکپارچه بسیار هائز اهمیت می باشددرغیر اینصورت اختلاف پتانسیل بوجود آمده موجب تخلیه بارالکتریکی شده و خسارت زیادی به بار خواهد آورد. جهت جلوگیری از این حوادث...

  0 تومان
  موجود است
 • تسمه های مسی که به عنوان هادی کاربرد فراوانی در سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه دارند، مطابق استاندارد BSEN-۶۲۵۶۱-۲ تولید ومطابق استانداردBSEN-۱۳۶۰۱ تست می شوند.  مس استفاده شده برای تولید این تسمه ها دارای خلوص۹۹,۹% می باشد. 

  0 تومان
  موجود است
 • تسمه مسی قابل انعطاف مطابق استاندارد BS-۴۱۰۹ و از تسمه هایی که از رشته های سیم مسی آنیل شده با درجه خلوص بالای ۹۹,۵% بافته شده اند، تولید می گردد. این تسمه ها جهت هم بندی قسمت های لولایی یا متحرک فلزی مانند درهای تابلوها و در و پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.

  0 تومان
  موجود است
 • داول DO مطابق استاندارد BS970 تولید شده و به منظور اتصال دومیله ارت مس سخت یا فولاد ضدزنگ به یکدیگر (جهت رسیدن به طول های بیشتر) مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از پیچ تمام رزوه از جنس فولاد ضد زنگ با گرید 304 تولید می شود.

  0 تومان
  موجود است
 • حوضچه ارت یا دریچه بازدید (ER-P) به منظور در دسترس بودن اتصالات و تست چاه ارت یا میله های ارت مورد استفاده قرار می گیرد.با نصب این حوضچه، بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر می گردد.این محصول از بتن ساخته شده و مطابق استاندارد IEC-۶۲۵۶۱-۵ تست می شود.

  0 تومان
  موجود است
 • سیم های عایق دار در سیستم ارت بطورقراردادی به رنگ سبز و زرد هستند و عموماًبا همین نام تجاری شناخته می شوند. هادی این سیم ها از مس با خلوص بالا و روکش عایق آنها از پی وی سی تولید می شود.

  0 تومان
  موجود است
 • سیم های مسی ارت مطابق استاندارد های BSEN-62561-2 و IEC-60228 و به دو صورت آنیل و یا غیر آنیل تولید می شوند. همچنین در صورت نیاز بصورت قلع اندود نیز ارائه می گردند

  0 تومان
  موجود است