لیست محصولات این تولید کننده فایبرلند

"فایبرلند" به شماره ثبت 475386 مسئولیت محدود بعنوان يك مجموعه تخصصي در زمينه تجهیزات فیبر نوری فعاليت خودرا با تكيه برسابقه20 ساله تداركات صنعتي شركت مادر با همکاری شریک تجاری خود در آلمان آغازنمود و پس از رايزني هاي مستمر و برآورده نمودن شرايط لازم سرانجام در سال 2013 موفق به عقدقرارداد با تولیدکنندگان معتبر الیاف شیشه در ایران و خارج از کشورگرديد.

بدين ترتيب دروازه هاي دسترسي به سرچشمه هاي تكنولوژي روز دنیا برايش فراهم گرديد،افزایش روزافزون مشتریان از یکسو و مشکلات مصرف کنندگان درتشخیص محصولات باکیفیت این شرکت را مجاب نمود تا با برندسازی ضمن تسهیل انتخاب صحیح برای مشتریان ،خودرا به وزنه ای معتبر درتامین این کالای تخصصی در ایران تبدیل کند،در همین راستا برند فایبرلند انتخاب و درسال 1391 به ثبت رسید.

بیشتر